Skip to content Skip to footer

Zasady Ochrony Prywatności dla Oferty Internetowej

1. Wprowadzenie: Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych użytkowników. Nasze zasady określają, jak zbieramy, używamy i chronimy informacje osobiste.

2. Zbieranie danych: Zbieramy dane osobiste tylko wtedy, gdy użytkownicy decydują się na skorzystanie z naszej oferty internetowej. Informacje te obejmują, ale nie ograniczają się do, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych kontaktowych.

3. Użycie danych: Dane osobiste są używane wyłącznie do celów realizacji zamówień, komunikacji związanej z usługami oraz, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, do celów marketingowych.

4. Ochrona danych: Implementujemy środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne, aby chronić zebrane dane przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

5. Udostępnianie danych: Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo.

6. Prawa użytkownika: Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawiania, usunięcia swoich danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Zmiany w zasadach: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w naszych zasadach ochrony prywatności. Aktualna wersja zasad jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

8. Kontakt: Jeżeli masz pytania dotyczące naszych praktyk ochrony prywatności, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.